MED-PONT BLEU_178x71.jpg
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK - Modern gyógyászati megoldások
A kosár tartalma: 1 termék, bruttó összeg: 5490 Ft
TERMÉKKATEGÓRIÁK
Telefonos ügyfélszolgálat
hívja-ügyfélszolgálatunkat.jpg
Partnereink
gyogytornasz_kereso.jpg
hollmoor.png
MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

A méltányossági eljárás, tekintettel arra, hogy az egyén sajátos helyzetén alapul, kizárólag írásbeli kérelem alapján indulhat. A méltányossági kérelmet benyújthatja a beteg biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, illetve az ő képviseletükben a törvényes vagy meghatalmazott képviselőjük is. A kérelmet minden esetben írásban, a kezelő orvosnak az adott gyógyászati segédeszközre vonatkozó javaslatával együtt kell a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK-nál) leadni. A méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárás során az elektronikus kapcsolattartást a jogszabály kizárja. Célszerű a méltányossági kérelemhez csatolni valamennyi kötelező mellékletet és megadni a megfelelő adatokat, mert a méltányossági kérelmek kötelező tartalmi elemei nélkül az eljárást érdemben nem lehet lefolytatni, ezért a kérelmezőt hiánypótlásra fogja felszólítani az eljáró szerv, ami természetesen az eljárás elhúzódásához vezethet.

A méltányossági támogatásra vonatkozó kérelemnek tartalmazni kell:
 • A beteg személyi adatait (név, lakcíme) és TAJ -át
 • 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a beteg kizárólag az igényelt termékkel kezelhető
 • egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt eszköz gyártójának vagy forgalmazójának megnevezését;


méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához nyújtható támogatás esetén:

 • a biztosított nyilatkozatát, melyben megnevezi azt a korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszközt, amely javítási díjához kéri a támogatást, és megjelöli, hogy a javítandó eszköz tekintetében mikor részesült méltányosságból támogatásban


nem támogatott eszköz támogatására vonatkozó kérelem esetén:

 • a kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a kért eszköz neve, a kért támogatás időtartama, és az eszköz szükségességének indokolása
 • a magyarországi forgalomba hozó gyártói, illetve importbeszerzési árajánlatát,
 • az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt,
 • a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról


többletmennyiségre vonatkozó kérelem esetén:

 • a rendelésre jogosult orvos igazolását, ha a beteg ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz mennyisége nem elegendő.


A kérelem beadásához segítséget nyújtanak a NEAK honlapján található nyomtatványok, azonban más formában beadott igények is megfelelőek, ha azok a fenti adatokat és dokumentumokat tartalmazzák.
A méltányossági kérelemről született döntésről értesítést (határozatot) kap a kérelmező, a kezelőorvos és a gyógyászati segédeszköz forgalmazója.

A határozatban a NEAK megállapítja a méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz adatait, mennyiségét, a támogatás alapjául figyelembe vett árat, és a támogatás összegét, a beteg által fizetendő térítési díjat és a méltányossági támogatás időtartamát is.
A méltányossági alapú támogatás első alkalommal legfeljebb a gyógyászati segédeszköznek a forgalmazó által megjelölt technológiai élettartamára adható.

A méltányossági jogkörében hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat bírósági felülvizsgálatát pedig kizárólag semmisségére hivatkozva [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 121. §] lehet kérni.


ÖSSZEFOGLALVA


A következőket kell a NEAK címére (NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ, Ártámogatási Főosztály Budapest 1139 Budapest, Váci út 73/A) ajánlott levélben eljuttatni:

 • a gyártó árajánlatát
 • a kezelőorvos által kiállított vényt, melyen az árajánlatban lévő megnevezés és oldaliság szerepel, 2db/6 havi ellátásra, minden különálló termék külön vényen a hátoldalon aláírt betegnyilatkozattal
 • szakorvosi javaslat, zárójelentések fénymásolata
 • kérelmezői űrlapok kitöltve
 • utolsó havi keresetigazolás (gyermek esetén gondviselőé)Webáruház működése Vásárlói jogok Vissza a főoldalra
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.